Уште далечната 1924 година пред урнатините на некогашната Црвена касарна помеѓу Адолф Бартипан, Чех, наставник по гимнастика во Гимназијата и офицерот Чопи бил одржан шаховски натпревар со живи фигури. Со неговата камера настанот го забележале и фото документирале пионерите на Балканската кинематографија Браќата Манаки.

До ден денес видео документација од целиот настан не е пронајдена и се верува дека постоела но е уништена во подоцнежниот период.