Тамара Стојковска вокал

Софија Костовска вокал

Елена Стојчевска вокал

Јасна Димитровска вокал

Ирена Димовска вокал

Виктор Апостоловски вокал

Владко Симоновски вокал, ел. гитара Кристијан Магденовски акустична гитара Стефан Новевски акустична гитара Васко ќосевски бас

Даниела Радевска виолончело Александар Лолевски флејта

Иванчо Тодоровски кахон, бонги Филип Јездич тапани

Давор Нечак клавијатура

Аудио микс/мастер Владко Симоновски Видео едит Владко Симоновски