Фотографии на Папал Т. Петровски за Македонски Автомобилизам оф натписот на Петар Ставрев за Нова Македонија