Убиј ме-Виктор Апостоловски

Музика/Текст/Аранжман/Видео-Виктор Апостоловски
Главна улога: Викторија Варади нова гитара: Владко Симоновски

Особена благодарност до:
Фитнес центар-Магнус
Визура-Битола (за отстапениот простор)

Синиша Кирковиќ-Сики
Владко Симоновски (за помош како камермани)