Битола и Кркардаш во очите на дронот на Дамјан Гугучевски… Уживајте!