Како да не е таа. Во срцето со сина светлина се гледа Епинал…

Фото Јове Ѓоргиевски