Во тек се завршните работи околу реновирањето на Градскиот часовник и неговото приспособување за одржување на концерт“ на народни и забавни песни. Како што веќе порано пишувавме Градскиот часовник ќе свири. Преку него ќе ги слушаме „Битола мој роден град“, „Билјана платно белеше“, „Битола бабам Битола“, „Мала ноќна музика“ од Моцарт и уште неколку други.

Градскиот часовник во реновирање

Битолски Весник