Галаба Кушковска од Битола, мис на Македонија за 1971 година, заедно со Полона Слапшак, мис на Словенија за 1971 година.

Битола стари фотографии