04 јануари 2019 г. Снег од 25-30 см во централното градско подрачје…

Фотографии испратени од Димитар Петковски