Проектот “Поддршка за подобро управување со природните ресурси во Националниот парк Пелистер” го спроведува CeProSard во соработка со НП Пелистер. Овој проект е дел од Програмата за подобри заштитени подрачја финансирана од ЕУ, а ја спроведува УНДП во соработка со МОEПП.

Мечките во Македонија се заштитен вид. Забрана за лов постои од 1996 година, кога е евидентирано нагло опаѓање на бројот на примероци од ова животно. Според податоците од Сојузот на ловџиите, во земјава се регистрирани околу 160 мечки. Ги среќаваме во националните паркови Галичица, Маврово и Пелистер и во околината на резерватот Јасен. Често се случува мечка да се симне од планините во селата во потрага по храна. Најчеста цел на мечките, кои се љубители на медот, се пчеларниците

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here