08 јули 2018 г. (недела) акцијата за санација на опожарениот дом Копанки продолжува. Доколку сакате да помогнете и вие можете на:

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола

Благодариме каде и да сте!

Фото ПСК Пелистер