На видеото се битолчаните Христо Спасевски Ице, Трајанчо Димовски ТАЛЕ- Балто, Стојанчо Здравковски, Ирена Стојанова, Наташа Павлова, Константина Божиновска, Силвана Николовска, Верица Здравковска, Марија Спасевска Дамјановска, баба Мара, тетка Елза, Виолетка Спасевска, Валентина Стојанова, баба Васа, тетка Тања, близначките од странство, стрина Славка, стрина Олга, Цвете Петровска…

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here