“Поради реакциите на битолчани, денес го чистевме коритото на реката Драгор од несовесните граѓани кои фрлаат отпадоци од нашата пекара во реката.

Воедно би сакале да ги замолиме нашите ценети потрошувачи отпадоците да ги оставаат во корпите.

Ви благодариме!!!”

Boulevard Bakery, Buzz – Ice Cream, Milkshake & Donuts