Кон Дебел Рид

Кон Палиснопје

Поздрав до цела Македонија, сликите/ видеата Ви се слободни за превземање, споделување и сѐ друго. Спомнете ја само Битола и Пелистер.

Ви благодариме за вашето друштво и елате си пак.