На денешен ден 9 мај 1945 година, пред 76 години заврши Втората светска војна најголемата, најглобалната и најтрагичната војна во историјата на човештвото. Во Втората светска војна учествуваа нешто повеќе од 2 милијарди луѓе што претставувало скоро 90% од севкупната светска популација. Во војната животот го изгубија повеќе од 50 милиони луѓе од кои 30 милиони биле цивилно население. Најмногу жртви даде СССР-20 милиони, Кина 10 милиони, Полска 6 милиони, Германија 4,6 милиони, Југославија 1,7 милиони, В.Британија 540.00 илјади итн. Македонија во овие бројки учествуваше со 25.000 загинати борци и жртви на фашистичкиот терор.

Смрт на фашизмот – Слобода на народот!

Фотографиите се од 1944 год во ослободена Битола.