Весник „Пелагонија“, 4ти Ноември 1945 г., година прва 11 издание.