Роден е во 1872 година во с.Екши Су, Леринско.
Во редовите на ТМОРО се вклучил многу млад, најнапред како четник, а потоа како војвода. За време на Илинденското востание со својата чета зел активно учество во борбите кај Леринско.

По востанието учествувал во обновувањето на револуционерната мрежа во својот реон и влегол во новиот сотав на Леринското Горско началство.
Кон крајот на 1904 година, во селото Ајтос, Леринско, бил предаден од шпионот Митре Гинков.

Бил заробен и одведен во битолскиот истражен затвор. Таму бил подложен на големи измачувања и држан цела година.
Турскиот суд во Битола го осудил на смрт, а казната била извршена со јавно бесење на битолскиот Ат-Пазар, на 29 август 1905 година.