И во двата града моментално се гради покриен базен .
Првата слика е од Битола која го гради 3-4 години, а втората слика е од Нови Сад кој го гради 5 месеци и сега можи веќе пливаат во него.

Битола

Нови Сад

Драган Велјанов