Зорица Брунцлик, Сузана Манчич, Ера Ојданич, Сафет Исович, Вера Ивкович, Томислав Колович, Шабан Шаулич во Спортската сала во Битола…


Фолк караван далечните 80ти години. Фотографии од Димитри Гина