У. О. “Тодор Ангелевски” денес во пролетна еколошка активност за разубавување на училишните дворови, во централното училиште, подрачните училишта во Г. Оризари и училиштето во нас. Стрелиште…

СЕКОЈ НАШ ДЕН Е ЗА ПОДОБРО УТРЕ…

ОУ Тодор Ангелевски Битола