Уличното куче кое до пред еден месец живееше под железничката во Битола, сега има и пиво наречено по него и е ѕвезда на паб во Англија.

Гордоста наша Сивко или Silver ❤

На здравје другарче, знаев дека и таму ќе ги маѓепсаш сите, cheers my pride and joy!

Гордана Аџиева Михајловска