ОLD BITOLA

Зградата каде некогаш се одржуваа пионерските престави,урната 1975 г. за изградба на Новиот Театар…
На нејзино место се наоѓа споменикот на Милтон Манаки…

извор и фото од книгата
Перформансите на Широк Сокак
Д.Д.Такец