Шадрванот кај Јени Џамија со поглед кон Отоманската банка и црквата св.Димитрија во Битола..Шадрванот е од поново време на Битола послем 1950тите години,,,

Fountain at Yeni mosque overlooking the Ottoman Bank and church St.Dimitrija

Фото Непознат извор