НАРОДЕН ТЕАТАР БИТОЛА

Old theatre in Bitola

Сликата е од Габриела Велевска на која јавно и благодариме,зградата на Народниот Театар која постоела се до 1980 г.и била место каде била изведена првата престава на македонски јазик во едно драмско дело…
Сигурно како битолчани паметите нешто повеќе и нешто поубаво за Стариот Театар?
Можи да споделите нешто со нас или некоја приказна …?
Сигурно во групата има и некој кој изведувале тогаш престави во него?…
Ќе Ви благодариме…
Нека остани како спомен…
Повелете…