По повод Први Мај, Меѓународниот празник на трудот, претставуваме десетина првомајски честитки од повеќе битолски претпријатија, работнички колективи, комбинати, објавени во стари дневни весници.