БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Реката Курделец или Курделес извира од Баба планина.Денеска на нејзиното старото корито се наоѓа улицата Солунска,според некој податоци тоа е направено во 70 тите години од минатиот век.Беше спој на две реки,едната доаѓаше од с.Лавци покрај Недопирливи,а другата од Ремо и се спојувале некаде кај сегашен сервис Чеде,по кажување на постари битолчани.Течела до ОУ Коле Канински и таму се влевала во Драгорот.
Понекогаш знаела и “многу да збесни” и да ги однеси дрвените мовчина кои биле десетина на број.Името доаѓа од Kurt-dere што значи Волчји Поток.
Уште во Турско за време на големите и студени зими во Битола,волците од Пелистерот во потрага за храна, слегувале по неа долу во градот.

image

image

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here