Во Битола, на ден 10.6.2024 година – Адвокатска канцеларија Мери Васоска најавува средба со бизнис заедницата со цел да се разговара за можностите и придобивките од вработување на работници од Бангладеш за бизнисите во Македонија.

Настанот ќе се одржи на 10 јуни, со почеток во 12.00ч. во приватниот бизнис клуб „УТОПИА“ во Битола.

Работната сила од Бангладеш претставува значајна можност за македонските бизниси, нудејќи квалификувана работна сила која може да ја подобри продуктивноста и растот. Овој состанок има за цел да обезбеди детални увиди во правните рамки, процесите и придобивките од ангажирањето работници од Бангладеш.

„Веруваме дека оваа иницијатива може да има голема корист за нашата деловна заедница“, изјави Мери Васоска.

„Со разбирање на достапните можности и поволностите кои ги нуди владата на Бангладеш, компаниите можат да донесат информирани одлуки кои придонесуваат за нивниот оперативен успех и севкупниот економски развој на Македонија“.

Присутните ќе имаат можност да слушнат од прва рака информации од правни експерти од Адвокатска канцеларија Мери Васоска, да се поврзат со колеги бизнис лидери и да стекнат драгоцено знаење за практичните чекори вклучени во вработувањето работници од Бангладеш.

Овој настан е отворен за сите деловни лидери и засегнати страни заинтересирани за истражување на нови патишта за вработување и зајакнување на нивната работна сила.

За повеќе информации и за регистрација на настанот, ве молиме контактирајте со лицето

Дона Петрова +389 70 237 347.