Фотографија од 1936 година пред кафаната “Златна риба” во битолската Дембел чаршија испратена од Стефан Бошков на кого јавно му благодариме…