Почитувани пријатели – членови на Академијата за боречки вештини и спортови ЗА НЕД ДО и спортски соработници.

Со жалење би сакале да Ве информираме дека денес 1-ви Ноември 2020 година во 15 часот престана да чука срцето на нашиот татко – учител и мајстор Златко Неделковски [1960 – 2020].

Профилот во деновите кои следат ќе премине во меморијален.

Ви благодариме за Вашето сочувство и Вашите мисли се со нас како семејство и членови на Академијата за боречки вештини и спортови ЗА НЕД ДО кои половина век како спортски работник ги третираше како свои деца.

Од семејството во тага.

* * * *

Dear friends – members of the Academy for Martial Arts and Sports ZA NED DO and sports associates.

We would like to inform you with regret that today, November 1, 2020 at 3 pm, the heart of our father – teacher and master Zlatko Nedelkovski stopped beating [1960 – 2020].

The Facebook profile will be transferred to the memorial one in the following days.

Thank you for your sympathy and your thoughts are with us as a family and members of the Academy for Martial Arts and Sports ZA NED DO which for half a century as a sports worker he treated as his children.

From the family in grief.