Куќата се наоѓа на ул. Питу Гули помеѓу ул. Солунска и ул. Климент Охридски во близина на Музејот.