Локација во нас. Горно Оризари во близина на бензиската пумпа Лук Оил. Посетете ги на следниот линк

Green Garden Centar