Железните мостови во Битола пристигнале како воена репарација од Германија при што се монтирани вкупно девет мостови.Сегашниот Судски мост или Мостот кај Интифа како што го знаат битолчани,го поврзува булеварот кај Судските згради со делот од Саат кулата-градскиот часовник…
Сега постарите битолчани можи ќе ни објаснат зошто ИНТИФА го завикале мостот дали по библиотеката Интифа која што била дел од Исак Џамија или по меаната Интифа која што била во близина на мостот ?