Нашите млади битолчани од КУД Илинден учествуваат на Меѓународен Фестивал на Фолклор во Закопане Полска. Тука во неколку категории започнаа да се одржуваат натпревари и на еден од нив е потребна поддпреку социјалните мрежи. Затоа кликнете на сликата или на самото име подолу и ставете „ми се допаѓа” (лајк) на сликата со името на нашите млади битолчани:

Давид Баловски

Константина Чорлева

Гласањето трае до 12.00 ч. на 24.08.2023 г.