Искрено, убај ни се сите. Ама ние си одбравме еден дел од нив кои се широка насмевка, зошто таквите луѓе од секогаш ни биле посебни .

Честитки.

Комплетна галерија на Dream Cast Production