Драги пријатели.. Ова е нашата Весна Стојановска 45 годишна жена, мајка на две малолетни деца која боледува од карцином на бели дробови! Поради влошената состојба, потребна е помош и финансиски средства за нејзино понатамошно лекување и за таа цел ви испраќаме еден апел сите кои сте во можност донирајте и споделувајте за Весна да може да ги собере потребните средства!

Здружение Јасмин