ИТМ на СРМ – РЦТМ Битола ги повикува сите здрави битолчани кои прележале Ковид 19 и се чувстуваат здравствено добро и не примаат хронична терапија, да ја изразат својата хуманост дарувајќи конвалесцентна плазма во просториите на РЦТМ – Битола (Трансфузија).

Секој работен ден од 08:00 до 13:00 часот.

Со тоа им помагаат на своите сограѓани кои се хоспитализирани и се лекуваат од Ковид 19.

Заедно да ја покажеме хуманоста на дело! 🩸