…со објаснение каде тие се наоѓале од Млад Водник Христо Костовски- Противпожарна Народна Милиција

image

image

image

image

image

image

image

image

image