УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ, 24-25 ЈУНИ, 7-15 Ч. БИДИ И ТИ ДЕЛ ОД НАШАТА УСПЕШНА ПРИКАЗНА.
ОДБЕРИ СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ.
ТВОЈ ИЗБОР – ТВОЈА ИДНИНА !