Денот започнува со појадок на планина. Коњот и мазгата го носат товарот. Во 1915 година, артилеријата користела биволски запреги за да ги превезува топовите.

Борова арома и шумска мов искачувајќи се кон врвот Кајмакчалан. Среќаваат и попатна прекрасна влашка фарма.

Дожд, невреме и мраз низ планината.

Извор Француски институт