На ден 09 и 10.Јуни 2018 година, САБОТА и НЕДЕЛА, се организира ДОБРОВОЛНА РАБОТНА АКЦИЈА (припремни земјани работи) ЗА САНАЦИЈА на планинарскиот дом КОПАНКИ.

Собирно место Веро Нова Битола 7,30 часот.

Сите заинтересирани своето доаѓање да го потврдат ТУКА за да се организираме за превозот.

ПСК Пелистер