НЕДЕЛЕН РЕПЕРТОАР ВО ЗД КИНО БИТОЛА

04.06.2018 – 20:00 – Баш сум убава (2)

04.06.2018 – 22:00 – Лошиот самарјанин (2D)

05.06.2018 – 20:00 – Лошиот самарјанин (2D)

06.06.2018 – 20:00 – Лошиот самарјанин (2D)

07.06.2018 – 20:00 – Светот Јура: Паднато кралство (3D)

07.06.2018 – 20:15 – Филм Планинско чудо (мала сала 2D)

07.06.2018 – 22:15 – Клуб на задоволни жени (2D)

08.06.2018 – 20:00 – Светот Јура: Паднато кралство (2D)

08.06.2018 – 20:15 – Филм Планинско чудо (мала сала 2D)

08.06.2018 – 22:15 – Клуб на задоволни жени (2D)

10.06.2018 – 18:00 – Светот Јура: Паднато кралство (3D)

10.06.2018 – 20:15 – Клуб на задоволни жени (2D)

10.06.2018 – 20:15 – Филм Планинско чудо (мала сала 2D)

ЗД КИНО БИТОЛА