Дворот во општината е најприкладен за живеалиште за кучињата со големо пространство и секогаш со луѓе ќе бидат опкружени.

М. М.