На местото каде сега се наоѓа Здравствениот Дом попознат меѓу битолчани како “Уредот” некогаш се наоѓала најубавата и најголема еврејска синагога (храм) Арагон во Битола.

Внатрешен декор на синагогата Арагон
Внатрешен декор на синагогата Арагон

 Синагогата била изградена некаде кон крајот на 16ти век или 1580 г. За време на Втората светска војна од страна на бугарската војска истата беше претворена во свинска кланица а по нивното заминување од Битола беше целосно демолирана со динамит.

Целосно демолирана синагога, позади Исак џамија и Преспански Ан