Култната песна “Битола мој роден град” на познатиот Ајри Демировски била напишана во 1944 г. кога тој бил во далечниот Загреб чуствувајќи голема носталгија кон својот роден крај…