image

…Некогашниот почеток на сегашната ул.Широк Сокак,поранешна Маршал Тито,Крал Петар,Цар Борис,Хамидие Џамеси бил од реката Драгор,сегашен булевар Први Мај према Саат Кулата…Првите броеви од улицата заедно со објектите повеќе не постојат.Куќите долж целата улица Широк Сокак и покрај големите промени сепак ги задржуваат своите стари бројки.На сликата почетокот на Широк Сокак -Саат Кулата и дел од Пекмез пазар,пазар во кој се продавале мед и слатки работи.Разрушен во 50тите години од 20 век за потребата на формирање на големи плоштади а со него исчезнуваат и сите сеќавања за кои не можиме ниту пасус пишан збор да сретниме во литературата…
Ако имате нешто радосни би биле доколку сте во можност со сите нас да споделите…