Фото варијации на Петар Ставрев и Бранислав Николов од Фолтин на Хераклеја.