Видео на Пеце Лавчановски објавено во групата Битолски Проблеми