Може слободно да се рече една од постарите снимки од битолската чаршија, дуќаните на познатиот Еврејски трговец Челебон, еврејските гробишта итн. Погледнете и вратете се назад во 30’тите…