Доктор на медицински науки Дејан Начоски, искусен интервентен кардиолог во Ахен/Вирзелен Германија е битолчанец кој работи веќе 17 години во Германија и успешно ги изведува најновите иновации во интервентната кардиологија