КАЉОПИ КРИВАШИЈА И ЃОРЃИ ТАСЕВСКИ, УЧЕНИЦИ
ВО П КЛАС ВО ГИМНАЗИЈАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
БИТОЛА, НАДМОЌНО ГО ОСВОИЈА ПРВОТО И ВТОРОТО МЕСТО НА СОЈУЗНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ШТО
СЕ ОДРЖАА ВО БЕЛГРАД

Учениците од Гимназијата „Браќа Миладиновци – Битола веќе подолго време водат главен збор во натпреварите по странски јазици во Републиката. Оваа убава традиција се повтори и годинава кога постигнаа неколку вредни успеси.

Така, на пример, во натпреварите по француски јазик за учениците од П клас битолчанката Каљопи Кривашија надмоќно го освои првото место, а Ѓорѓи Тасевски-2.

Најдобри во Југославија: Каљопи Кривашија, Ѓорѓи Тасевски и
Јово Поповски

Битолски весник непозната година